-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۷, یکشنبه

اسلام، نیازمند رنسانس است


استاد عبدالحی خراسانی

 عمل شنیع و هولناک یک تروریست در پاریس، فرانسه را بشدت تکان داد، جهان مدرن را به حیرت فرو برد و وجدان انسانیت را جریحه دار نمود.

اما وجدان های مریض و خبیث، رقص و پایکوبی به راه انداختند و فقدان اخلاق و معنویت و انسانیت را به نمایش گذاشتند، و خدای و دین را به زشت ترین طریق و صراط ممکن به جهان معرفی کردند، لعنت خداوند براین ستمگران و جاهلان باد.

حقیقت تلخ این است که مسلمانان افراطی، هر روز بیشتر از معنویت و اخلاق و انسانیت فاصله می گیرند و محکمتر به ریسمان قشریت و ظواهر و هویت پوشالی چنگ می زنند و جهان را با تهدید و ارعاب مواجه می سازند.

متأسفانه، واژگان« الله اکبر» که روزگاری نه چندان دور، پیام آور صلح و امنیت و آرامش بود، امروز آژیر مرگ و تباهی و دهشت و وحشت شده است.

اسلام بشدت به رنسانس جامع در تمام ابعاد ضرورت اشد دارد و این درخت کهنسال را بیش از هر وقت دیگر، افت زده است و فاسد شده است.

دفاع از این عمل شیطانی وضد انسانی شرم آور تر و ننگین تر از خود عمل می باشد.