-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۳, یکشنبه

 امرالله صالح گفته است که اسلام دین مقدس  است؛ نه دوکان برای کسب شهرت و لیلام تفسیر آن.  راه رسیدن به خدا از قلب های مان  میگذرد پس دستار و عصای  هیچکس آنتن وصل به خدا نیست.

ملامجیب الرحمان هراتی، ملای استخباراتی وابسته به سفارت عربستان سعودی اعتراض دارد.