-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۴, یکشنبه

مذاکرات ساخته گی دوحه به آشغال تاریخ احاله شده است

 فلاکت های خونبار، برخاسته از پروژه انتخاباتی ترمپ درافغانستان در یک هفته ای که به برگزاری انتخابات امریکا باقی مانده، گراف قربانیان را به شدت بالا برده است. امریکا درمعرض خشم افکارعمومی قرار دارد. به نظر می رسد که مقاومت داخلی و منطقه ای، مذاکرات صلح ساخته گی در دوحه را از بین برده است.

سند ننگین توافق طالبان تروریست با امریکا برای همیشه حلقه گردن این گروه خاک فروش باقی خواهد ماند. تا این دم، نیروهای مقاومت ملی درصف دولت و جنبش های مسلح مردمی، اجازه نداده اند که طالبان حداقل دریک ولایت به طور کامل سیطره حاصل کنند. مقاومت ملی سراسری علیه لشکر نیابتی اجانب، این بار برجسته است و همه طیف های تباری به این گروه دیوصفت به چشم خطر و دشمنی می نگرند.