-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۰, یکشنبه

نخستین همایش خلق به استقبال صلاح الدین در بدخشان به نظر می رسد که صلاح الدین ربانی، با راه اندازی رزمایش خلق در بدخشان، گروه 46 نفری را حداقل درآن ولایت کِشت و مات داده است. موضع گیری سیاسی صلاح الدین هم درقبال تلاش های داخلی و خارجی برای لیلام افغانستان در دوحه، معقول و به موقع بود. اما پرسش این است که صلاح الدین، برای مدیریت اوضاع پسا گردهم آیی خیره کننده دربدخشان آماده گی فعال دارد یا کماکان درغلتک غیر فعال می افتد که ده سال پیش افتاده بود؟

اگر صلاح الدین، به ایجاد یک محور قاطع و قایم سریعاً اقدام نکند، انحصارچی های ارگ درهمسویی با نهاد های وابسته به متحدان بین المللی احساس خطر کرده و پول های اپراتیفی فراوانی به هدف تیت و پرک کردن هسته جدید رهبری به کار خواهد افتاد. این درحالی است که به اساس گزارش ها، از زمان ائتلاف  رسمی امریکایی ها با پاکستان وطالبان، دیده بانی های اطلاعاتی از مرکز مقاومت ( پنجشیر) نیز فزونی گرفته است.

 جمیعت درمعرکۀ تاریخی جاری، به پهلوان رزم آرا و سیاست گری پرنفس نیاز دارد تا به وسوسه های انقطاب وانشعاب های احتمالی بعدی، برای ابد نقطه پایان بگذارد.

اگرصلاح الدین و حواریون ایشان درفاز بعدی به برگزاری یک همایش مردمی مشابه آن چه دربدخشان سامان داده شد، درپهندشت شمالی ظفر یابند، آرایش قدرت باعث ایجاد توازن در محاسبات و تعاملات خواهد شد. صلاح الدین ابزارهای اثرگذاری بر اوضاع را دراختیار دارد. با این حال، مشکل عمده درفرا راه وی، فقدان تشکیلات رهبری حرفه ای وکارآمد است.