-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۰, پنجشنبه

تحمیل پشتو به زور، نا ممکن؛ اما با تولید فرهنگی، رواج می گیرد

 یعقوب یسنا


حکومت افغانستان در قبال زبان‌ها سیاست نادرست فرهنگی دارد. این سیاست نادرست فرهنگی موجب شده است‌که بحث زبان‌ها به تنش ملی و قومی در کشور بینجامد. رویکرد فرهنگی حکومت اگر در قبال دیگر زبان‌ها اشتباه نباشد، در قبال رواج زبان پشتو اشتباه است. صد سال می‌شود حکومت می‌خواهد زبان پشتو را رواج بدهد اما برخلاف اراده‌ی حکومت، پشتو زبان‌ها پارسی‌وان می‌شود. 

اگر روش حکومت در قبال رواج زبان پشتو اشتباه نمی‌بود، امروز زبان پشتو در افغانستان رواج بیشتری داشت. قصد حکومت رواج زبان پشتو نیست، بلکه تحمیل زبان پشتو بنابه حذف زبان‌های دیگر است. اگر حکومت می‌خواست زبان پشتو را رواج بدهد، به زبان پشتو فیلم می‌ساخت، موسیقی تولید می‌کرد، کتاب ترجمه می‌کرد، داستان می‌نوشت و ادبیات پشتو را تقویت می‌کرد، تحقیق می‌کرد و فعالیت‌های فرهنگی انجام می‌داد. 

بسیاری از مردم کابل هندی را می‌دانند. چرا؟ برای این‌که هندی‌ها فیلم تولید می‌کرد، در کابل مردم فیلم هندی می‌دید. بنابراین با فیلم هندی زبان هندی در کابل رواج پیدا کرد. رواج یک زبان به تولیدات فرهنگی، ادبی، علمی و هنری یک زبان ارتباط می‌گیرد نه به زور و لشکرکشی. اگر حکومت با این رویکرد بر همه‌چه نام افغان و پسوند افغانی را به زور نیز اضافه کند؛ باز هم این افعان و افغانی برخلاف اراده‌ی حکومت پارسی‌وان خواهد شد.

ما به زبان پشتو احترام داریم. زبان پشتو یکی از زبان‌های کشور ما است. اما #فارسی_حذف‌شدنی_نیست.