-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۹, جمعه

هشدار محمد عالم ساعی


 از ناکامی گزینش های حزبی؛ تا بی تفاوتی های حکومت

شاید وکلای دیگر به نظرم موافق باشند.

در یک ماه گذشته نزدیک به سه صد تن در تخار شهید شدند.

دوتا آدم بی برنامه و ناکام را بدون اینکه ما نقش داشته باشیم در تخار فرستادند، از روزی که رفتند، فاجعه است و روز های آینده نیز فاجعه زاست.

۱. هیأت بررسی که در رأس رئیس استخبارات وزارت داخله به تخار رفته مصروف مهمانی و جمع آوری تحایف است.

۲. این دو انسان بی خاصیت و ناکام به برخی خبرنگاران پول توزیع نموده و به برخی ها هم ماهانه امتیاز قایل شدند، طرف خبر نگاران واقعی  کلوخ دیوار.

۳. قوماندان تخار کسی به نام مبارز بود را معرفی نکرده به فرمانده سریع ناکام منظوری گرفتند.

۴. طالبان برنامه هدف قرار دادن نیروهای امنیتی را در ساحات مختلف تخار گرفتند و خدا به ملت مان رحم کند.