-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۱, جمعه

رئیس صرافان بلخ از سوی نفرات استاد عطا ربوده شده است

اطلاع ویژه ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که در نا امنی های اخیر درمزارشریف افراد استاد عطا محمد نور دست دارند و رئیس اتحادیه صرافان بلخ به وسیله یک دسته از نفرات استاد عطا ربوده شده و به مولوی مطیع الله عمری معاون والی طالبان برای ولایت بلخ به قریه شهرک تحویل داده شده است. 

مولوی مطیع عمری والی نام نهاد طالب، یکی از افراد خاص استاد عطا می باشد.

درخبرآمده است که هدف از دامن زدن به ترس و بی نظمی درمزارشریف آن است که دولت مجبور شود ادارۀ بلخ را دو باره به استاد عطا واگذار کند. اکنون آدم ربایان ازخانواده رئیس صرافان بلخ دو میلیون دالر باج خواسته اند. درگزارش امنیتی هشدار داده شده که ده ها برنامۀ کشتار و برهم زنی نظام امنیتی در شهر مزارشریف از جمله باج گیری از تجار، فروشگاه ها و صاحبان تأسیسات عایداتی، از سوی همین گروه تحت حمایت استاد عطا هنوز در دستور کاراست. منابع امنیتی ازین تحرکات مطلع هستند؛ مگرفعلاً صدا بلند نکرده اند.