-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۰, پنجشنبه

چرا دکترعبدالله با یک کارخانه گی غلط به کابل برگشت؟

ویراستار روزنامه تریبیون چاپ پاکستان نوشت که شاه محمود قریشی دردیدار با دکترعبدالله، « اشتباهات گذشته» پاکستان نسبت به افغانستان را «پذیرفته است».

این روزنامه همزمان از «تعهد» دکترعبدالله درین باره که افغانستان اجازه نخواهد داد خاک آن کشور علیه هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار گیرد؛ نگاشته است. روزنامه می گوید که ما درین باره خوشبین هستیم که افغان ها تلاش کنند تا پناه گاه های امن تروریستان در مرز ها را از بین ببرند!

اظهارات عبدالله یک نوع اشاره تاییدی است بر ادعای خنده آور پاکستان که برف بام خود را به بام همسایه انداخته و پر رویی را تا آن جا رسانده که گویا خاک افغانستان پناه گاه تروریست ها بوده و باید حکومت افغانستان از حملات و عبور تروریستان از خاک افغانستان به خاک پاکستان جلوگیری کند.

پاکستان ظرف 42 سال پسین به جایگاه و پایگاه انواع تروریست ها به ویژه طالبان درسطح جهان، منطقه، افغانستان و خود پاکستان شناخته شده است. دکترعبدالله به نماینده گی از کدام مرجع «تعهد» داده است که کارخانه گی میزبانان محیل را محض رسیدن به کابل انجام دهد؟