-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۲, سه‌شنبه

مذاکرات دوحه یک دام انتظار است/ کشتی از جای دیگری سوراخ می شود

 به نظر می رسد که مذاکرات دوحه برای کلیه ارکان وابسته به «جمهوری» شامل جریان های سیاسی و مسلح ضد طالبان یک دام انتظار است. توجه مردم را بیشتر به هلمند معطوف کرده اند اما هدف ضربه برای سقوط یک ولایت ممکن است درجای دیگری ( شاید درکابل باشد. بنا دارند با یک اقدام سریع و قاطع دریک محور، هیأت مذاکره کننده دولت با طالبان را در برابر یک شوک و یک شکست غیرمترقبه قرار داده و پشت شان را خالی کنند که راهی جز کنار آمدن مطابق اجندای خلیلزاد نداشته باشند.

اما دفاع عمومی کار هیأت مذاکره کننده نه، بلکه نیروی های مقاومت ملی در ولایات پرنفوس و کوهستانات سراسر افغانستان است. سقوط وکنار زدن دولت غنی که اکنون بود و نبودش اهمیت یکسان یافته است، امری اجتناب ناپذیر است. آیا به واسطه خلیلزاد، نوعی بندوبست بین طالبان و ضد طالبان شکل نگرفته است!؟