-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۷, پنجشنبه

از دپلوماسی هفت پوست هندی چه بیرون می آید؟

 دکترعبدالله در برگه تویتری خود از انجام « مذاکرات سازنده» با مقامات امنیتی و دفاعی هندوستان درمورد پروسه صلح دوحه خبر داده است. عبدالله خاطر نشان کرده که هند از روند جاری حمایت کامل خود را ابراز داشته اما قید کرده است که مشاورشورای امنیت ملی هند طرفدار یک افغانستان مستقل، دموکراتیک، با ثبات وصلح آمیز است که هیچ گروهی تروریستی قادر به پویایی درقلمرو آن نباشد. 

دکترعبدالله در سفر پنج روزه اش به دهلی با نارندرا مودی نخست وزیرآن کشور نیز دیدار خواهد کرد.