-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۱, دوشنبه

آیا داروندار «مقاومت» به وسیلۀ دکترعبدالله برباد رفت؟

متن زیراز عبدالله پیمان

 برنامه "از کنفرانس بن تا نشست دوحه" را که در آن آقای یونس قانونی با جمع غفیری از شخصیت های فرهنگی و سیاسی داخل و برون مرز اشتراک ورزیده بودند، دیدم.

 کالبد شکافی دوستان مشارکت کننده از ابعاد مختلف کنفرانس بن تا دوحه آموزنده و مفید بود. الحق والانصاف آقای قانونی در این برنامه مثل همیشه بسیار خوب درخشیدند و پرده ابهام از روی نکات و موارد و واقعیاتی برداشتند که می تواند فهم مارا از تحولات پشت پرده بن و چگونگی مفصل بندی شدن نظام سیاسی پسابن پخته تر و فربه تر کند و مارا در تحلیل ماهیت تحولات گذشته و در کُد گزاری مسیر حرکت آینده کمک نماید. او ضمن برشمردن شکاف های درونی جبهه متحد و چالش های ناشی از رویکرد سلبی بازیگران خارجی، داکتر عبدالله را عامل اصلی - یعنی عامل درونی - در تسلیم کردن قدرت به کرزی و شکل گیری نظام ریاستی متمرکز دانست. 

طبق روایت آقای قانونی، قبل از ورود هیئت مذاکره کننده جبهه متحد به بن، داکتر عبدالله دو ماه قبل در دیداری با نمایندگان آمریکا مقدمات عبور از حکومت استاد ربانی و تسلیم کردن قدرت به یک فرد پشتون تبار را پی ریزی کرده بود که رفته رفته در کنفرانس بن عینیت یافت. وی ضمن بیان این نکته که در این زمینه حاضر به مناظره با وی است، تاکید کرد که برای توضیح بیشتر و بهتر ماجرای بن پا از محدوده گفته های امروز فراتر خواهد گذاشت و افکار عمومی را به زوایای ناپیدای کنفرانس بن و تحولات پسابن خواهد برد. وی هم چنین بر لزوم تغییر ساخت قدرت و غیرمتمرکز سازی نظام انگشت تاکید گذاشت و آن را هسته کانونی و مرکز ثقل اولویت های سیاسی خویش دانست.