-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۵, دوشنبه

مقرری های جدید حنیف اتمر دروزارت خارجه


مبارک باشد.

۱. زن تمیم عاصی 

۲. زن لطف الله نجفی زاده 

۳. خسربره و بچه کاکا خسر حاجی اجمل رحمانی/ پارلمان 

۴. برادر زاده خان آغا رضایی/ پارلمان 

۵. بچه استاد محمد محقق/ پارلمان 

۶. دختر قدم شاه شهیم

۷. خواهر روبینا جلالی/پارلمان

‌۸. پسر قوماندان سیدو/ پارلمان

۹. برادر خدیجه الهام نماینده پارلمان 

۱۰. دوست دختر رییس خالق: پارلمان در نمایندگی مزار کارمند رسمی شده است

سه دختر جوان/ دوست دختر قادری زازی رئیس دارلانشای‌ پارلمان