-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۱, دوشنبه

سریال امربالمعروف و نهی عن المنکر دو باره شروع شد

اشاره: ضربات کاری برمدنیت و معنویت افغانستان بُعد تازه به خود اختیار کرده است. به آی اس آی مهم نیست که طالب در قدرت باشد یا نباشد؛ ورق راهبردی را در دست دارد: کابل و افغانستان ذره ذره باید بسوزد و همیشه بسوزد. به خاطر اسلام! به راستی استفاده از اسلام تخریبی خود هنر است.

کاوه جبران

به خاطر بسپاریم که ادارۀ امر بالمعروف در ننگرهار را همانی فعال کرده که روزی رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات بود و حکومتی را با رأی گوسفندی روی کار آورد و همزمان با آن، مقوله‌یی به اسم بی‌مسمای جمهوریت را کسی خلق کرده و با چنگ و دندان از آن دفاع می‌کند که خود معاونیت اول ریاست جمهوری را با سیصدهزار رأی تقلبی به دست آورده است. این‌ها تناقضات تلخ این جمهوری قومی اند. کدام ساده‌دلی می‌تواند باور کند که مدیران این جمهوری قومی آن روی دیگر سکۀ امارت اسلامی نیستند.