-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۴, پنجشنبه

سفر دکترعبدالله به تهران

 دکترعبدالله هفته آینده به ایران سفر می کند تا با مقامات آن کشور در بارۀ سرنوشت مذاکرات به بن بست کشیده شدۀ دوحه گفت وگو کند. بعد از هند، این دیدار نتایج غیررسمی و سری مهمی خواهد داشت. ایران جنگ عملیاتی را به هدف ناکام کردن پلان انتخاباتی ترمپ از هلمند آغاز کرده و امکان جبهه سازی در دیگر ولایات نیز وجود دارد. 

تا زمانی که بین امریکا، روسیه، ایران وهند برسر آیندۀ نظام سیاسی درافغانستان در عقب صحنه توافقی ایجاد نشود، مذاکرات دوحه یک تک نوازی امریکایی است.