-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۵, دوشنبه

تلفات در تخار، ریشه در مداخلات سیاسیون دارد


رحمانی، صلاح الدین ربانی و امان الله گذر مانع تقرر قوماندان امنیه تخار شدند.
براساس فرمان رئیس جمهور‌ قرار بود هارون مبارز فرمانده پیشین ولایت پروان به عنوان قوماندان امنیه تخار گماشته شود؛ اما صلاح الدین ربانی و میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان طی تماس تیلفونی با امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور با این گزینش مخالفت کردند.

پس از این مخالفت اکرام الدین سریع موقتا به عنوان فرمانده پولیس در این ولایت گماشته شده است.

هنگامی که هارون مبارز قوماندان امنیه پروان بود رحمانی از وی خواسته بود تا شماری از آمرین حوزه های این ولایت مطابق به‌ خواست وی معرفی شوند اما هارون مبارز با این خواست وی مخالفت کرد و به همین دلیل از پروان برکنار شد.

وی در حال حاضر به عنوان مشاور امنیتی با معاون اول‌ کار میکند. 

از آن هایی که در کوهدامن فرماندهان قبلی نمیخواهند برای چهره های نو جای خالی کنند، امان الله گذر از طریق صلاح الدین ربانی طی تماس با معاون اول نیز با گزینش مبارزه نقش داشته است.

سران شمالی تا حال نتوانسته اند از حلقه خانواده شان بیرون‌ فکر کنند و به همین دلیل از مطرح شدن جوانان جلو‌ گیری کرده اند.