-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۰, شنبه

افغانستان عالم دینی ندارد؛ عالم معاشی دارد

 علمای افغانستان گفته اند که سکوت عربستان در برابر توهین به پیامبر اسلام (ص) منافقانه است!

اما وقتی به پول عربستان، چهل سال تمام وطن خود را از بنیاد برانداخته و قتل و استخوان شکنی مسلمان دربرابر مسلمان را تا به عرش رسانیده بودند/ اند؛ عمل عربستان منافقانه نبود. حال چه کسی به این «علما!» حالی کند که دنیا، صحنۀ بازی برای بقا، و عربستان هم از بازیگران است. این عمل عربستان، سیاسی است و به مفاد خودش است. به علمای مستمری بگیر پیام دهید که به روزی خود لگد نزنید. این جار وجنجال ها گذشتنی است و خیلی سریع فراموش می شود؛ اما فهرست اسامی شما دراستخبارات سعودی موجود است. از معاش و نوازش های حرمین شریفین محروم خواهید شد؛ دیگرویزۀ رایگان حج عمره به شما داده نخواهد شد.