-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۴, یکشنبه

ترمپ؛ تشویق مصر به انفجار سد بزرگ در ایتوپیا


ترمپ تروریزم دولتی را تشویق می کند. او بازنده اصلی انتخابات امریکا خواهد بود. 

دست اندازی های ترمپ درحدی رسیده است که اکنون از تخریب آبگیر بزرگ در ایتوپیا سخن می گوید. ایتوپیا برای استفاده بهینه از آب دریای نیل یک سد بزرگ اعمار کرده است. مصر و سودان با اعمار بند بزرگ مخالف اند. سودان اخیراً به پیروی از ترمپ به اسرائیل نزدیک شده و از ساخت بند بزرگ موسوم به «سد نوزایی بزرگ» به وسیله ایتوپیا نا راضی است؛ درست مثل نارضایتی پاکستان وایران از ساخت بند های بزرگ آب در داخل افغانستان.

اکنون ترمپ رسماً از زبان خود سند می دهد که مصر «ممکن است» سد بزرگ را «منفجرکند». یعنی اجازه اش را صادر می کند.