-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۷, یکشنبه

ما با جهان دو قرن فاصله گرفته ایم


 ٰخیام خموش - ما متوقف نمی شویم!

چهل سال است بنام جهاد، شرعیت، امر بمعروف، نهی منکر، فلان و بهمان... سرزمین گلستان مارا به قبرستان مبدل ساخته اید. دو نسل در این کشور مانند درخت بی ثمر بیسواد زاده شدند، بیسواد زیستند، بیسواد مردند و اولادهای بیسواد از خود به جامعه گذاشتند. از لحاظ مقایسوی ما با جهان دو قرن فاصله گرفته ایم؛ یعنی دو قرن دیگر باید زحمت بکشیم، عرق بریزیم و خون دل بخوریم تا هم سطح با دیگر کشورها شویم.

هیچ نیرو و هیچ قدرتی نمیتواند مانع خیزش نسل جوان شود. شماهایی که عمر تان را خورده اید و تا به امروز جز ویرانی و بربادی از خود بجا نمانده اید تاریخ تان تمام است؛ 

لطفاً دست از سر کچل ما بردارید و بگذارید مسوولیت مملکت را نسل جوان به عهده بگیرد تا مرداری های چهل ساله تان را صفا کاری نماید. 

این کاروان متوقف شدنی نیست حتی اگر دست به قتل عام ما بزنید؛ 

جهان به مریخ و ماهتاب رسید و تو هنوز به نوک چادر زنان و دخترانی که ۶۰ فیصد نفوس جامعه را تشکیل داده چسبیده ای. من می پرسم تو چکاره ای که برای بانوان تعین تکلیف کنی؟ 

تو آنقدر ضعیف الایمان و سست عنصری که با دیدن یک تار موی زن ایمانت متزلزل میشود.  

اینجا نه فحاشی جریان دارد و نه فاحشه گری؛ شاهدختانی در میان گرد و خاک و خون و انتحاری برای ساعتی دور هم جمع شده اند تا لحظه ای را شاد باشند. از این پس مواظب ایمانت باش و خودرا عادت بده تا به کار کسی دخالت نداشته باشی، چون این کاروان متوقف شدنی نیست.