-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۴, پنجشنبه

توطئه مرگ صلاح الدین و ضیاء مسعود در سانحه هوایی خنثی شد

 اوایل هفته جاری گزارش شد که  خلبان هواپیمای کام ایر حامل شخصیت های مخالف اشرف غنی و معاملۀ خود سرانه در دوحه، شخصیت های مهم سیاسی و نظامی را از یک فاجعه خطرناک رهانید.

گزارش ویژه مشعر است که یک بال هواپیما مسافر بری در شروع پرواز از کار افتاده بود و بال دومی در فضای عبور از ولایت پنجشیر دچار نقص جدی شده و ظاهراً فلج گشته بود. جزئیات نجات سرنشینان به درستی روشن نیست و تشریح وضعیت هم نشده است؛ اما شاهدان عینی گفته اند که صاف و ساده یک معجزه بود که خلبان چنین معجزه ای را درکارنامه کاری خویش ثبت کرد. 

صلاح الدین ربانی، ضیاء مسعود، فرمانده امان الله گذر و دیگر شخصیت های سیاسی از مرگ حتمی رهیده اند. مطبوعات کشور درین باره از کنکاش و تبصره احتراز جستند. گزارش امنیتی احتمال می دهد که تحقیقات مسوولانه می تواند نشانه هایی از یک دستکاری فنی و سری در دستگاه هواپیما را آشکار کند اما هیچ مرجعی به این مساله توجه نشان نداده و به سرعت فراموش گردید. امنیت ملی که علی الاصول درین زمینه مسوولیت ذاتی دارد؛ کماکان ساکت است. 

گزارش می گوید که دستکاری ویرانگرانه در سامانۀ هواپیما احتمالی مقرون به واقع است. با این حال، توطئه مخرشی که می توانست طغیان اجتماعی را  سبب شود، دست کم دم نقد بر اثر شده است.