-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۸, جمعه

نخستین رهبرطالب و داعش، سلطان محمود غزنوی بود


اخیراً سروردانش دریک اظهارنظر تاکتیکی، سران سدوزایی و بارکزایی را حاکمان طالبی توصیف کرد. این کافی نیست.

من دیریست در تکاپوی یافتن زمینه ها و الگو های طالبان و داعش در تاریخ حوزۀ اسلامی غیر عربی بوده ام. به نظر من، داعش و طالب، رگ و ریشۀ عربی ندارد؛ گهوارۀ این نحلۀ فکری و بی رحمی، در بستر حوزۀ اسلامی خود ما هماره تکان خورده است. مثلاٌ اولین مدل و نخستین رهبر طالب و داعش درتاریخ افغانستان و منطقه، سلطان محمود غزنوی ملقب به بت شکن است.