-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۲, سه‌شنبه

هلمند؛ حمله قوای امریکا برمخالفین طالبان قطری

 درحالی که دکترخلیلزاد از طالبان به خاطر پرهیز از حمله بر سربازان امریکا ابراز خوشحالی می کند، ضربات ناگهانی هوایی نیروهای امریکایی برتجمع طالبان درهلمند، باعث تعجب همه گان شده است.

درین حال گزارش هایی غیر رسمی مشعر اند که نیروهای امریکایی یک توطئه نظامی را که درسطح منطقه به منظور اخلال مذاکرات صلح دوحه سازماندهی شده بود؛ خنثی کرده اند.

دم و دستگاه مخابراتی و رزمی طالبان درهلمند، فراه و هرات، از سال ها قبل به همکاری مفرزه های سپاه قدس ایران تقویت شده است. دسته جات طالبان ایرانی با شبکه های طالبان مورد حمایت روسیه که از طریق ستاد عملیاتی تاشکند هدایت می شوند، هم آهنگ عمل می کنند. 

گروپ های عملیاتی طالبان درحوزۀ جنوب غرب بعد از امضای سازشنامه بین طالبان مستقر درپاکستان وقطر با امریکا فعالیت های خود را گسترش داده اند.