-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۸, دوشنبه

مهم ترین خبر پشت پرده درزیر این سقف چرخ می زند


 
سعد محسنی مالک شبکه طلوع، لطف الله نجفی زاده و استاد سیاف.

درسال 2006 استاد سیاف قبل از مصاحبه با من در پغمان، با خشم و خشونت گفت: مامووون! به سعد محسنی بگو که تبلیغات برضد مره در مجامع اروپایی بند کنه. پیش نماینده های اتحادیه اروپا می شینی، می گویی که شما ناحق دنبال اسامه بن لادن می گردیk، بن لادن درپغمان کابل دربار کرده است! از هر قدمش به مه راپور می رسه. 
حالا مثلی که اوضاع خیلی از آن زمان فرق کرده. تا ایجاد حکومت انتصابی بعدی فضای رفاقت مساعد شده.