-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۴, یکشنبه

ابومسلم خیالی گرفتار یا (کشته) شد

 ابو مسلم المصری ظاهراْ نفر دوم القاعده، به وسیلۀ نیروهای افغان درغزنی کشته یا گرفتار شده است. هیچ رهبرطالب به غیر از داعش بازداشت یا حذف فزیکی نمی شود؛ آن هم به وسیله «نیروهای افغان!».

 فقط یک اسم توقیف می شود که کاربرد رسانه ای دارد و کسی نمی داند وجود خارجی دارد و یا خیر؟

این ابومسلم المصری از کدام راه به افغانستان آمده بوده؟ طبعاً پیاده و پنهان نیامده بود. پاسپورت وویزه داشته، و گذرنامه اش مُهر ویزای یک کشور را درخود داشت. مشت همه باز شده است.