-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۳, یکشنبه

فرعون نفاق قومی از خود چه تصویری می دهد/ اعوذوبالله من الشیطن الرجیم!


اشرف غنی در پکتیکا ادعا کرد که  من کُل افغانستان را جور کردم، جور نکردم؟

هرچه اندیشیدم در رابطه به این غلط اندازی فاحش غنی از کدام زاویه وارد شوم، از خط خارج شدم. این آدم چقدرغیرقابل پیش بینی و چشم سفید است!

من قطعاً مفهوم معکوس تک عبارت « من کُل افغانستان را جور کردم، جور نکردم؟» را در ذهن وحافظه دارم؛ شما چطور؟