-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۵, دوشنبه

تصنیف رحمت الله نبیل به گلبدین حکمتیار

 چهل سال عمر عزیزت گذشت

مزاج تو ازحال (غلامى) نگشت

همه با هوا و هوس (قدرت)ساختی

دمی با مصالح (عليا) نه پرداختی

مکن تکیه بر (باجوه) ناپایدار

مباش ایمن از بازی (استخباراتى) روزگار