-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۷, یکشنبه

امنیت با عدالت می آید نه با سرکوب


امنیت عامه احساسی است که از واقعیات زنده گی روزمره منشاء می گیرد. به توریع عادلانۀ کار و نان بسته است؛ به ایستاندن سریال نفاق پراکنی و تخریش عصبی مردم از سوی دولت رابطه دارد؛ درغیرآن، نظم و امنیت با سرکوب حاصل نمی شود. قولی است از ناپلئون، که « آدم گرسنه، نه ترس را می شناسد؛ نه فرمان برداری را». آدم گرسنه، ایمان نمی شناسد. صلح با خالی شدن و دو باره پُرشدن کود بانکی 91 و تخلیه نوبتی آن به جیب یک قشر خاص بلی گو، تأمین نمی شود.

تا این لحظه، کشتی حکومت اشرف غنی از چند جا سوراخ است. رویش دلهره آور باند های تبه کار، یک سوراخ آن است. شبکه های غارت درشهر، ریشه در خود حکومت دارند. سرنخ در دست زورمندانی است که خود در موتر های زره در تردد اند و در حصارهای بسته زنده گی دارند.

 تدابیر امرالله صالح دربهترین حالت ممکن یک مسکن گذرا خواهد بود و با گذشت چند روز، وضع به تیره گی بیشتر خواهد رفت. تولید خوراک آماده به کفتار هایی است که در داخل شهر، برای طالبان فرش سرخ گسترده اند. دلیل شکست این چنین تلاش ها در دقایق نود احتمالاً این است که بحران جاری غیرقابل مدیریت است.