-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۸, جمعه

شخصاً از جهل صادقانۀ طالبان استقبال می کنم

 حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کنندگان:

من و آقای منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح باهم از دهلیز هوتل می‌گذشتیم که با یک گروه شش نفری از اعضای طالبان مواجه شدیم. ما باهم بودیم، اما اعضای گروه طالبان فقط با آقای نادری احوال‌پرسی کردند و مرا کامل نادیده گرفتند. بنابر اصول گفت‌وگوها با آقای نادری بسیار راحت و عادی احوال‌جویی کردند اما به خاطر جنسیتم مرا نادیده گرفتند و تعدادی شان رو برگرداندند. این است برخورد نمایندگان سیاسی گروه طالبان با یک زن. زنی که طرف گفت‌وگو با آنهاست تا به توافق صلح دست یابیم. روگرداندن آنان از مواجهه با یک زن، نوع برخوردی است که اکثریت اعضای طالبان دارند.