-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۴, پنجشنبه

چگوارا، همه زمانی و همه مکانی است

 وقتی به کودک گرسنه غذا می دهم، می گویند آدم خوب است؛ اما وقتی که می پرسم چرا این ها گرسنه هستند، میگویند او کمونیست است!

هیچ همزیستی مسالمت آمیز میان گرگ و گوسفند امکان ندارد.