-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۶, شنبه

ابلاغیه پرسش انگیز امرالله صالح

تازه ترین پروژه دشمن شناسی اشرف غنی درمیان مسوولان بخش های امنیتی

ما شم اطلاعاتی و اپراتیفی نهادینه شده نداریم؛ مگر از فحوای خبررسانی امرالله صالح در فیس بوک می توانیم درک کنیم که شناور کردن شتابان خبر«هدایت» اشرف غنی در رودبار شبکه مجازی مبنی بر سپردن رسیده گی اضطراری به وضع امنیتی شهر کابل، بیشتر به صدای نا به هنگام شبانگاهی «توپ چاشت» ماننده بود که بیشتر طومار ذهنی مردم را درهم می پیچد.

این کار یک سری پی آیند های نا مثبت خواهد داشت. از یک سو هسته های جنایت درشهر، قبل ازعملیات غافلگیرانه، هشیار شده و از ضربه پذیری رهایی می یابند و از فضل همین اطلاعیۀ فیس بوکی، دامن می چینند؛ تمرکزخود را دو چندان می کنند تا با احوال جدید خود شان را همساز کرده و هر پلان دولت را دور بزنند.

قدرت و نفوذ سرحلقه های جنایت و مافیا درلایه های امنیتی و حتی ارگ، بیشتر از امرالله صالح است. دانه درشت های وابسته به جنایات سامانمند، قدرت مقابله وسبوتاژ خود را دو برابر می کنند.

مورد دیگر؛ این اطلاعیه پرطمطراق، بروجاهت کاری و پیوستاری تلاش های وزیرداخله و امنیت ملی برحال دروظیفه، مُهر ظن و کمتر بینی می زند؛ هرآئینه، همگرایی کاری بین ارگان های امنیتی را پیشاپیش مخدوش می سازد. چه می شد که بدون خبردهی قبلی، کمر باند ها و سرسلسله های جنایت درکابل، با راه اندازی عملیات سری و صاعقه آسا شکسته می شد.