-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۷, چهارشنبه

دا وطن نه جوریژی/ با این پدران ژورنالیزم!

 

محمود طرزی یک دایم الخمر بود و یک کلمه به پشتو نمی نوشت و حرف هم نمی زد؛ درخانه اش زبان ترکی و فارسی حاکم بود؛ اما نظریه اش را بخوانید.

محمود طرزی و زبان فارسی

از برگۀ نظام الدین غیاثییکی از کسانی که دشمنی علیه زبان فارسی راه انداخت و برای کنار زدن این زبان تلاش کرد، محمود طرزی بود. طرزی با انتشار دومقاله‌ زیر عنوان‌های «زبان افغانی اجداد زبان‌هاست» و«زبان و اهمیت آن» در سراج‌الاخبار، اژدهای خفته را علیه زبان فارسی در وجود حبیب الله خان و امان الله خان بیدار کرد.

در مقاله اولی« زبان افغانی اجداد زبان‌هاست» گفت: زبان افغانی(پشتو) اجداد زبان‌ها و ملت افغانی(همانا قبایل پشتون) اجداد اقوام آریا میباشد.( محمود طرزی، سراج الاخبار، شماره 9، 3 دلو 1291).

در مقاله دومی«زبان و اهمیت آن» گفت: زبان رسمی دولت متبوعه و مقدسه ما، زبان فارسی و زبان«ملتی» ما زبان افغانی(پشتو) میباشد.( محمود طرزی، سراج الاخبارشماره 2، 20 سنبله 1294).

هم‌چنان درهمین مقاله اش، یادگیری اجباری زبان افغانی(به بیان خودش)را بالای گوینده‌گان زبان‌های دیگر کشور و برای کنار زدن زبان فارسی مطرح کرد: ما... زبان مخصوصی... را مالک میباشیم که آن زبان را زبان افغانی می‌گویند... تنها مردمان افغانی زبان نی، بلکه همه افراد اقوام مختلفۀ ملت افغانستان را واجب است که زبان افغانی وطنی‌ملتی خود را یاد بگیرند. او می افزاید: در مکتب‌های ما، اهم‌ترین آموزش‌ها، باید تحصیل زبان افغانی باشد. (کاویانی, 1398).

خیلی از نظریات طرزی از سوی امیر شنیده و پذیرفته شد، این موضوع، در مقدمه کتاب"اول افغانی"چنین بیان شده است:

اولاد وطن عزیزما سرگرم آموختن السنۀ متفرقۀ عربی، فارسی، ترکی، اردو، انگلیسی و ... بوده، پاده شاه خیرخواه وطن(امیر حبیب الله)زبان فیضان رسان افغانی را که زبان قومی و ملتی خود ما افغانیان است، در نصاب تعلیمی درج فرموده، اجرا و تعلیم آن در مدرسه حبیبیۀمبارکه منظور فرمودند. (کتاب اول افغانی، ص: 3 و 4، کتاب خانه دیجیتال افغانستان.)

(کاویانی, 1398)

پ.ن : یک مشوره مفت به دوستان

کتاب « سرگذشت زبان فارسی  در صد سال پسین در افغانستان  و تاجیکستان » نوشته نجم الدین کاویانی است. یک اثر پژوهشی  که خواندنش را به دوستان پیشنهاد می کنم . این کتاب در کابل  به تاریخ ۹ جدی  ۱۳۹۸ رونمایی شده است شما می توانید از کتاب فروشی ها در کابل انرا بدست اورید .