-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۷, یکشنبه

افشای ناگهانی مخفی گاه رهبرالقاعده درافغانستان

 به گزارش اسپوتنیک، به نقل از "طلوع نیوز" ایموند فیتون برون، هماهنگ‌ کنندۀ گروۀ نظارتی سازمان ملل متحد بر داعش، القاعده و طالبان، می‌گوید که طالبان در جریان مذاکرات با آمریکا بارها با القاعده مشورت کرده‌اند و ضمانت‌های غیررسمی داده‌اند که روابط تاریخی شان را با القاعده حفظ می‌کنند.

دقیق تر ازین خبر، ازیک منبع رسمی وثقه بین المللی، دیگر چه می خواهید؟

او در این باره می‌گوید: «طالبان در جریان مذاکرات با آمریکا بارها با القاعده مشورت کرده‌اند و ضمانت‌های غیررسمی داده‌اند که روابط تاریخی شان را با القاعده حفظ می‌کنند.»

مردم افغانستان را به حدی احمق فکر کرده اند که به ناگاه، اسرار خود را لو می دهند!

به نظرمن، این نخستین بار است که پنهانگاه یک رهبرتروریستی جهانی، به گونۀ رسمی افشا می شود. این رهبرالقاعده و دیگر هیولاهای نیابتی یا در قرارگاه ها و تأسیسات به شدت حفاظت شدۀ سازمان ملل متحد آرمیده اند یا در پایگاه بگرام ودیگر پایگاه ها.

برگزاری مجالس مشورتی بین رهبران طالبان و ایمن الظواهری و رهبران داعش دقیقاً درهمین اماکن صورت می گیرد که درحالت عادی، حتی یک مگس از فاصله چند کیلومتری نمی تواند به آن جا ها نزدیک شده و به عامل تهدید تبدیل شود. هیچ سوراخ و مغاره، دره و کلبه های خاکی درهیچ جای افغانستان از تیررس و دیده بانی ملل متحد و امریکا دور نیستند.