-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۷, یکشنبه

سفرگلبدین به پاکستان به خاطر ایجاد جبهه دوم است

 سفر گلبدین به پاکستان بخشی از سناریوی پسا جنگ یا صلح احتمالی در مذاکرات دوحه است. دو باره به میدان کشانده می شود؛ چه جنگ باشد و چه نظام جدید روی آید. از قراین استنباط می شود که احتمال جنگ بیشتر است. وی مانند طالبان برای صلح عادلانه و همه گانی ساخته نشده است.

بنا برین، مردم و نیروهای ضد طالبان راهی جز نبرد برای بقای سرنوشت خود و افغانستان ندارند. گلبدین حکمتیار درشمال، شمالی و حوزۀ کابل نفوذ دارد. درصورت بروز جنگ خلق علیه تحمیل پروژۀ انتقال قدرت به طالبان، گلبدین باید جبهه دوم علیه مبارزین مقاومت را در حوزه کابل، شمالی، پنجشیر و ستاد فرماندهی جوزجان رهبری کند تا فشار از دولت نوبنیاد طالبانی کمتر باشد. 

او از سال های شصت خورشیدی و پس از سقوط دولت دکترنجیب الله، مهارت های زیادی دارد.

لشکرهای پنجشیر و کابل درجنگ با گلبدین مصروف ساخته می شوند. برداشت من همین است؛ این نکته را قید کنم که اجنداهای این چنینی درکل با ناکامی رو به رو می شود. به چه دلیل؟

اراده مردم برای حفظ دست آورد های دو دهه، از جمله قانون اساسی و آزادی های مدنی و شناختی که مردم از طالب و گلبدین دارند، قدرت اراده آنان برای رزم بی امان را مهمیز می زند.