-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۰, شنبه

امت مسلمه سخت دربحران است

 به امت مسلمه کابل، بدخشان و کفن پوشان هرات مبارکی دهید که یک مکتب به تازه گی در ریشخورکابل به کام آتش رفت. به ایشان بگوئید که اگربه آن چه می گویید، مؤمن هستید؛ چرا به حریق مکاتب، انفجارپل ها و شیارکشی جاده های تان به وسیله امت مسلمه آتشین تر از خویش، اعتراض کنان کفن نمی پوشید؟

قبل از پوشیدن کفن آیا از خویش پرسیده اید که کفن ها، گوشی ها و ساعت های دستی تان ساخت کدام بلاد اسلام است؟