-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۹, شنبه

طالبان دوحه، از قرآن وفقه صرف نظر کرده اند!

 گزارش می رسد که در مذاکرات دوحه که هنوز صحیح شروع هم نشده، یک وضعیت جالبی شکل گرفته است. طالبان که روز های اول، قرآن و شریعت را مبنای حل اختلافات مطرح کرده بودند، اکنون از قرآن و شریعت گذشته، سند 12 برگی توافق با امریکا را چهارچوب حل اختلافات در جریان مذاکرات پیش کرده اند! در واقع، هیأت دولت، ابتکار قرآن و شریعت را از دست طالبان بیرون کرده و پیوسته اصرار دارد که بنیاد مراجعه به حل اختلافات اساسی باید قرآن و شریعت باشد؛ درعوض، طالب که 25 سال است به نام قرآن وشریعت، صد ها هزار نفر را به کشتن داده، تازه فهمیده است که تمسک کامل برقرآن وفقه در تعامل کاملاً سیاسی، وزنۀ آنان را کم می کند.

سروردانش درکابل این خبر را اعتبار رسمی داد و گفت: امروز طالبان برای کسب قدرت، از شریعت که شعار همیشه گی شان بود، شانه خالی می کنند!

با این حساب، یگانه دستاویز طالبان، همان سندی است که با خلیلزاد امضاء کرده اند و آن سند استعماری قطعاً روی آنان را به مرور سیاه تر کرده و هویت آنان را همچو عوامل آی اس آی و اتحاد با امریکا مشخص تر می کند. یک علامت خدا شرمانده گی اجیران ارتجاع، یعنی این!