-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۷, یکشنبه

کمپاین قرون وسطی قطع دست و پا


عبدالاکبر اکبر

به جای قطع دست یک مجرم گرسنه، دست دزدان دولتی را قطع کنید.

دزدی، اختطاف و زورگویی مسلما که حوصله تمام شهروندان کشور را به سَر آورده و مردم شاید از هر گزینه ای که منجر به کاهش این همه خشونت و جنایت شود، پشتیبانی می‌کنند.

تمام جرم شناسان جهان معتقد هستند که جرم یک پدیده اجتماعی است. هیچ آدم مجرم به دنیا نمی آید. 

شرایط دشوار اقتصادی سبب شده مردم در پرتگاه نابوده قرار داشته باشند. ۴۰ سال جنگ، حکومت های فاسد، سیستم کهنه حکومتداری و مداخله خارجی ها باعث شده ما یک جامعه جرم زا و بیشمار مجرم داشته باشیم.

مقابله با جرم با قطع دست و پا یک عملکرد قرون وسطایی و دور از مدنیت است. تا تمام عواملی که سبب ایجاد محیط جرمی می شود، از بین نرود، جرم و مجرم وجود می داشته باشد.

به جای قطع دست مجرم، دست مقامات حکومت را از فساد مالی و اداری قطع کنیم تا عدالت نسبی اقتصادی و توسعه‌یی تامین شود.