-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۳, یکشنبه

نگاه ایران به ترکیه در قضیه قره باغ چنین است

محسن زاهدی کارشناس وابسته به حکومت ایران

به نظر می رسد حوادث کنونی در امتداد طرح های غربی و امریکایی برای منطقه و ایجاد بحران در آن است که به زودی گریبان خود ترکیه را هم می گیرد، اگرچه تاوان آن را همه منطقه می‌دهند. ترکیه (احتمالا با فریب غربی از همان نوع که صدام را وارد کویت کرد) وارد گرداب هایی شده است که در درازمدت بیش از همه گریبان خودش را می‌گیرد. اردوغان احتمالا فریب قول‌های پشت پرده و بی ارزش آمریکایی ها را خورده و توجه ندارد که نقشه غربی – امریکایی – صهیونیستی، ایجاد بحران تجزیه در منطقه است که یقینا خود ترکیه را هم با اقلیت‌های قوی کردی و علوی شامل می‌شود. دامن زدن به مشکلات قومی از سوی کشوری که خود درگیر بزرگترین مشکل قومی است بسیار عجیب است و توجیهی به غیر از فریب خوردگی یا ناچاری ندارد.