-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۸, جمعه

در منطقه «چُقر» شهرکابل چی می گذرد؟
سالم وحدت نوشت: همین لحظه در صد متری حوزه ۱۱ پولیس شهر کابل یک زورگو مسلح غیر مسوول در چهار راهی قلعه نجارا با تهدید مردم و فیرهای هوایی و شکستن شیشه های موترها در حضور پولیس مربوط وحشت ایجاد کرد مردم را تهدید نمود،اما پولیس بجای سرکوب او مردم به آرامش دعوت داشت.
 


منطقه خیر خانه کابل در این اواخر موازی با افزایش سطح جرایم جنایی، قتل، اختطاف، سرقت های مسلحانه، قاپیدن پول و مبایل مردم در روز روشن در جاده ها به نام منطقه «چقر» شهرت پیدا کرده است. در تمام کوچه و پس کوچه های خیرخانه مخصوصاً ساحه حوزه ۱۱ پولیس گشت و گذار آزادانه و‌بدون ترس بعداز ساعت ۶ شام و چاشت روز ممکن نیست، دلیل اصلی آن حضور مافیای قدرت و افراد چوب خطی اعضای شورای ملی در حوزه های امنیتی شهر کابل است. گماشتن افراد لچک و بی بند و بار درمناصب آمریت و معاونیت حوزه پولیس در شهر کابل توسط اعضای شورای ملی به منظور جمع آوری پول از دکان ها، اخذ ته جایی از دست فروش ها و رشوه ستانی از ساخت و ساز ها و تقسیم آن با قدرتمندانی حامی مسوولان دغل باز حوزه ها می باشد. 

هر حوزه پولیس شهر کابل در این اواخر قیمت خاص خود را دارد؛ بعضی از اعضای مجلس نمایندگان با در نظر داشت حوزه و وضعیت پیدا و پناه در آن، درآمد های مشخص دارند. مسوولان پولیس شهر کابل به هدف دستیابی به مقام پولیس، به اعضای کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی و سایر افراد بلند پایه پول پرداخت می کنند. از آن پس، آمرین و معاونین حوزه مجبور اند با مبایل دزد، قاتلین مردم، افراد مسلح لچک، مافیای توزیع مواد مخدر و اختطافچی ها به مقصد حصول چند برابر رشوتی که پرداخته کرده اند؛شریک می شوند.

ساخت و ساز صد در صد و آبادی در یک نمره رهایشی  در کابل، کاملا ممنوع اما در مربوطات حوزه ۱۱ شهر کابل صدها ساختمان تجارتی و رهایشی با صد در صد آبادی در حال بلند شدن است، دلیل آن پرداخت ۱۰ تا ۱۵ هزار دالر رشوت از هر سقف به پولیس شهر کابل است. 

پولیس شهر کابل به خصوص خیرخانه به جای تامین امنیت مردم مصروف شراکت با دزدان، اختطافچی ها، ربایندگان مبایل و قاتلین و باندهای توزیع مواد مخدر است.

آمرین حوزه کسانی هستند که از طریق دزدی از نان و غذای و البسه اردو و پولیس ملی به ده ها میلیون دالر سرمایه سیاه و غیرقانونی دست پیدا کرده اند.