-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۲, جمعه

پشت بچه سلیم چه می گردی، بچه حاجی عمر را قایم بگیر! فضل هادی مسلمیار کیست؟

اسم : فضل هادی مسلمیار مشهور به قصابوظیفه قبلی : دریور، مولوى نيك محمد رئيس امربالمعروف ولايت ننگرهار

وظیفه فعلی: رئیس سنا ( مشرانو جرگه )

وظايف خاص : همكار و رهبرى گروه داعش در مشرقى

سرمایه ۱۴ سال قبل: ۵ لک کلدار و يك موتر تونس ليني

سرمایه فعلی : ٩٠ میليون دالر در بانک هاى مختلف

جایداد قبلی : یک خانه خرابه در ولسوالى چپریار ننگرهار

جایداد فعلی بعد از چور:

۳ تانک تیل در راه ننگرهار طورخم، 

١ بالای رنگ رود،

۲ تانك تيل در راه کابل ننگرهار و یکی هم در شهر کابل،

٣ خانه در شيرپور،

٢ خانه در كارته ٣ و ١ خانه در كارته ٤...

دو بلند منزل در خوشحال خان و به ده ها نمره زمين در شهرك ملاتره خيل،

٧ نمره در شهرك ملا عزت

٢ بلند منزل در شهر ننگرهار

۱۰ ها نمره در شهرک امان الله خان

۱۸ نمره در شهرک هدوال

۱۵ نمره در شهرک سیاف

۵۰ فیصد نمرات در شهرک دولتزی زمین دولتی پولیگون،

٦ اپارتمان در شهرك سلیم کاروان

٣٠ جریب زمین در پغمان و به ده ها موتر زری و موتر های مادل بالا

برادرش به نام يونس كه بيسواد نيز است او را به رتبه دگروالى در نظم عامه ننگرهار جابجا كرده تا نمرات شهرك سياف را معامله كند، اينكه اكثريت خويشاوندان خود را در گمركات، ترانسپورت و جاهاى عايداتى مقرر نموده و از همه شان حق المقررى ماهانه اخذ ميكند موضوع جدا است.

این است دارایي معلوم این قصاب، خدا میداند كه به چى اندازه جايداد و ثروت پنهان را دارا است.

لست آن عده از أعضاء خانواده مسلميار كه در حكومت وظيفه اجرا ميكنند و ماهوار به جيب فضل هادى مسلميار دالر ميريزند.

١- فضل هادى مسلميار رئيس مشرانو جرگه

٢- محمد صديق دولتزى ولسوال، ولسوالى بهسود، برادر مسلميار

٣- قارى سيدعمر مسلميار رئيس مرستون ننگرهار

٤- محمد يونس مسلميار قوماندان لوا نظم عامه نمبر ٧

٥- شمس الرحمن مسلميار عضو شوراى ولايتى

٦- سيداكبر مسلميار معاون گمرك ولايت كابل

٧- غلام حيدر فقيرزى خسربره مسلميار رئيس، رياست مهاجرين ننگرهار

۸- قوماندان نور اکبر مسلميار

٩- قوماندانان گمركات قندهار و اسلام قلعه هرات

١٠- غلام قادر فقيرزى مسوول ترازو ولايت لغمان

١١- جگرن شيرولى در رياست رجال برجسته

١٢- محمد صادق مسلميار ريس، رياست زراعت ننگرهار، بچه كاكا مسلميار

١٣- خسربره، مدير املاك ولسوالى سرخرود

١٤- مدير حقوق ولايت ننگرهار از افراد خاص مسلميار

١٥- آمر استخبارات حوزه اول شهر جلال آباد، از افراد خاص مسلميار

١٦- مسؤول عوايد دروزاه هاى شاروالى جلال آباد از افراد خاص مسلميار

١٧- نجيب الله كأمه وال رئيس، رياست صحت عامه ننگرهار كه در امتحان ناكام مانده اما به زور مسلميار تا به حال رئيس است

١٨- رئيس اركان فعلى رياست امنيت ننگرهار كه سابق مدير شهرى امنيت بوده و به اساس بى كفايتى منفك شده بود از افراد خاص مسلميار

١٩- عبدالهادي مسلميار فرزند و سميع الله مسلميار و عابدالله مسلميار برادرزاده ها به حيث أعضاء پارلمان جوان، از يك فاميل ٣ تن