-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۲, سه‌شنبه

سناریوی برکناری اشرف غنی روی میز خلیلزاد و سکات میلر

 تاریخ افغانستان مجموعه ای از فاصله های کوتاه میان دو انفجار است. از همین جاست که نظم و نظام همه گانی و حکومت حداقلی عدل پا نمی گیرد. هر پادشاه و رئیس جمهور، همچو خداوندگار عصبی و معلول جام زهر خویش را از کاسۀ سر شهروندانش درست می کند؛ بدین وسیله، نخستین کلند با دست کدخدای غیرمسوول بر زمین می خورد تا قبرخود را آماده کند.

حمله بر زبان و هویت تاریخی مردم افغانستان درین احوالی که از هر سو صدای شکست و ریخت و اضمحلال شنیده می شود، چی ضرورتی داشت؟ اشرف غنی گفت که قرار نیست سرنوشتش تکرار آنچه باشد که بر سر دکترنجیب الله آمد. اما درکمال شگفتی شاهد هستیم که روش اشتباه مشابه دکترنجیب الله را عامداً درپیش گرفته است. نظامی که بقای خود را در ستیز با مردم تصور می کند، چه گونه می تواند روی پا بماند؟

سناریوی خلیلزاد در دوحه روی میز است. طومار حکومت نا مشروع اشرف غنی درهم پیچیده است. تنها ظهور رستاخیزی مقاومت می تواند محاسبه را تغییر یا تعدیل کند.