-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۵, جمعه

نمایشنامه جدید کمدی به صحنه گردانی رضایی

 


چهل هزار مظلوم هلمندی ترک خانه و کاشانه کرده و میلیون ها شهروند کابل از ترس چاقو کشان و اراذل خیابانی خواب شان حرام شده است؛ اما این نمایشنامه را نگاه کنید که گویا دریک کشوری بی خارو خلل، اندام های هرکدام شان، زیرسقف احاطه شده از سوی ده ها مأمور امنیتی، سه سیر وزن چپن و کلاه و دستمال گردن را به دوش می کشند!