-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۲, سه‌شنبه

خبرهای ناگواری مواصلت می کند

 دامنه گیری همزمان نفوذ مفرزه های طالبان در حواشی شهر ها و گسترش جرایم، فرماندهان حکومتی را دست پاچه ساخته و از کابل، بلخ و کاپیسا صدا بلند کرده اند که«مجرمین را با گلوله بزنید».

این درحالی است که عامل اصلی ظهوردسته جات جنایت شهری، حکومت فاسد، دزد و مافیایی اشرف غنی است. توفان سرانجام درحال کفیدن است.

 حالا دیر شده است تا مجرمان و قاتلان یک لقمه نان را به مرمی بزنید. چه نفر را می زنید؟

 بربستر رود بار جاری، خانه ای نتوان بنا کرد. دست کم یک سال وقت داشتید تا گلیم جنایت کاران را جمع کنید؛ اما اکنون وضع طوری است که شبکه های جنایت کاران ساکن شهر ها گلیم حاکمیت را پیش از عملیات طالبان جمع کرده روان هستند. جنایت کاران درواقع پیشقراول طالبان به شمار می روند.

به پشتیباتی از طالبان، اقدامات دیگری در دست انجام است که مهم ترین هدف، مسدود کردن راه کابل به سوی شمال است.