-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۲, سه‌شنبه

آغاز فصل ناگوار دیگر درتاجکستان

 تکیه برحاکمیت مادالعمر نسخۀ نجات تاجکستان نیست.

علی رغم خوشحالی و تبریک گویی برخی از نخبه گان افغانستان در رابطه به ابقای امام علی رحمان به مقام ریاست جمهوری تاجکستان، این کشور یک گام دیگر به سوی هرج و مرج سیاسی و اجتماعی نزدیک شده است. ساختار سنگگ شده سیاسی درتاجکستان، میراث شوروی است و به مطالبات نوین مردم جوابده نیست. تاجکستان ضعیف ترین حلقه درکشورهای منطقه و هم مرز با مرکز جنگ و تهدید ( افغانستان) است. انتصاب رحمان برای بار پنجم، در واقع حفظ فضای مختنق سیاسی و انحصار اقتصادی است. بیش ازین گنجایش ادامه قبضه انحصاری بر حکومت نبود. باید منتظر پی آیند این واقعه باشیم. احاطه بر همه چیز، در واقع فراهم آوری خوراک به رادیکالیزم اسلامی است که ابتداء درشکل اعتراضات اجتماعی ظاهر خواهد شد.