-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱, پنجشنبه

دولت درحال زوال کابل، به طالبان سرباز گیری می کندازدحام گرسنه گان کابل به کمیته های جلب و جذب طالبان و داعش در زندان پلچرخی

شماری از زندانیان رها شده از حبس گاه پلچرخی کابل به گزارشنامه افغانستان گفته اند که بعد از رهایی شش هزار تروریست داعشی و طالب به وسیلۀ مثلث ( غنی، امرالله و محب) اکثریت زندانیانی که به جرم های سبک یا به اثر حق تلفی های شایع در زندان به سر می برند؛ به شبکه های داعش و گروه طالبان جذب شده اند.

حکومت سخت دستپاچه است و  اکنون به جان کشتی شکسته ها و گرسنه گان جوان کابل افتاده است. دولت درمناطق حاشیه کابل که بستر زیستی طرفداران طالبان به شمار می رود، هیچ کنترولی ندارد و کار امرالله صالح فقط و فقط گیرو گرفت گرسنه گان شهر نو، کارته چهار، کارته سه، مکروریان، خیرخانه، کارته پروان و بادام باغ است. کارزاری که امرالله راه انداخته، یک تار موی کله گُنده های خیانت، فساد، جرم و جنایت و مواد مخدر فروش را کم کرده نمی تواند. حتی گزارشی وجود دارد که شبکه دولتی وبسیار منضبط مواد مخدر، حساس تر شده و امکان وقوع حوادثی تازه وجود دارد.

دسته دسته «خس دزدها» روانۀ زندان می شوند و دراولین دم، از طرف افراد داعش و متمایل به طالب، مورد دلجویی و ملاطفت قرار گرفته، و درتنور داغ تبلیغات مداوم، از روی عقده و ناچاری درصفوف طالب و داعش تنظیم می شوند. یک نظر وجود دارد که گروه های تازه زندانی را باید به توقیف گاه هایی جا به جا کنند که افراد طالب و داعش با آنان تماس برقرار کرده نتوانند.