-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۸, پنجشنبه

آقای خلیلزاد، شما پنجاه بار اشتباه کردید؛ به این شرح:


 داور نادی

جناب محترم خلیلزاد: 

با وجودی که مردم افغانستان طرح رسیدن به صلح شما را به فال نیک گرفتند ولی با ناقص بودن طرح تان ناکامی آن قابل 

پیش بینی بود. نقایص برنامه تان در چه بود؟



۱- دولت افغانستان را نادیده گرفتید.

۲- قانون‌اساسی افغانستان را به تمسخر گرفتید.

۳- به یک گروه مرتجع و تروریست حیثیت سیاسی بین المللی دادید.

۴- به عوض تحمیل خواست مردم بر گروه تروریستان ، خواست آنها را مبنی به رهایی زندانیان بر مردم تحمیل کردید.

۵- امتیاز آغاز مذاکرات را بر اساس خواست پاکستان به پاکستان دادید. 

۶- اعلان آتش بس را آخرین مرحله مذاکرات قبول کردید. 

۷- فشار نظامی را علیه تروریستان طالب متوقف ساختید. 

۸- برای مردم‌امریکا تخیل افسانوی صلح ایجاد کردید. 

۹- به عوض تکیه بر عقل و سنجش مسلکی مقامات مختلف امریکایی بر خواهش  رئیس جمهور ترمپ تکیه کردید

۱۰- منافع بزرگ و ستراتژی امریکا را در منطقه اصلا در محاسبه نگرفتید

۱۱- حمایت مردم از نظام جمهوری افغانستان را هیچ متوجه نشدید. 

۱۲- فریب تبلیغات رسانه های حامی طالبان را  خوردید که گویا ۷۵ فیصد خاک را در اختیار دارند.

۱۳- به معنی صلح دایمی و با عزت و خواست مردم توجه نکردید. 

۱۴- فکر کردید تنها تصمیم شما تعیین کننده است. 

۱۵- فکر کردید‌کاهش خشونت قابل اندازه گیری است.

۱۶- فکر کردید همکاران طالبان یعنی داعشیان ازبین رفته اند.

۱۷- نقش استخبارات و نظامیان پاکستان و ایران را در ادامه و‌گسترش جنگ نادیده گرفتید.

۱۸- فکر کردید باز مردم زیر نام جهاد فریب میخورند.

۱۹- تجارب تلخ تاریخی در اذهان مردم ما را فراموش شده پنداشتید

۲۰- فکر کردید طالبان مسلمان اند و یا لا آقل از آن با خبر اند.

۲۱- نقش روابط طالبان را با مافیای اقتصاد جرمی در سنجش نگرفتید. 

۲۲-پیوسته تبلیغ کردید که طالبان تغییر کرده اند. 

۲۳- فکر کردید که تحمیل طالبان بر مردم ما امنیت را تامین می‌کند و تنها همین برای بزنس در کشور و منطقه موثر و مفید است. 

۲۴- سابقه صد ساله تاریخی مقابله بین نیروهای ارتقایی و ارتجاعی را نمی فهمیدید و به طرف نیرو های ارتجاعی ایستادید. 

۲۵- فکر کردید تجارت در اسارت طالبان در افغانستان و‌منطقه مهم‌تر از حفظ ارزش های دموکراتیک و بشردوستانه است. 

۲۶- نشنلیزم میهن پرستانه افغان‌ها را ضعیف پنداشتید و دست کم گرفتید.

۲۷- آگاهی و بیداری نسل نو افغان‌ها را به مقابل مرتجعین کم اهمیت تلقی کردید. 

۲۸- فکر کردید که ملت ما را اگر با مرگ مواجه سازید به اصطلاح به پذیرش تب رازی می‌شوند. 

۲۹- قبول کرده بودید که نیرو های سازمان شده در ایران ‌و پاکستان زیر نام جهاد نمایندگان واقعی مردم اند و خواست اکثریت مردم مظلوم نقش تعیین کننده ندارد . 

۳۰- فکر کردید میتوانید با پیش کشیدن وطنفروشان و خائنان به وطن و فرصت طلبان سیاسی و ‌اقتصادی اختیار سرنوشت مردم را در اداره خود در می آورید. 

۳۱- فکر کردید فقر و جنگ غرور ملی مردم ما را درهم می شکسته و یا می شکند.

۳۲- آمادگی ده ملیون افغان را برای انتخابات  که با تهدید از سوی طالبان و طرح دولت موقت به دو ملیون تقلیل یافت نادیده گرفتید و فکر کردید دولت را نا مشروع میسازید. 

۳۳- فکر کردید زنان و دختران افغان نمی توانند برای حفظ و‌احراز حقوق خود برزمند و ایستادگی کنند. 

۳۴- فکر کردید تفرقه های سمتی، زبانی، قومی و مذهبی در جامعه ما در بین مردم بنیاد اکثریتی دارد. 

۳۵- فیصله نیرو های مسلح ما را در دفاع از نظام نفهمیدید که خیلی قوی است و انگیزه ملی دارد. 

۳۶- فکر کردید جنگ مذهبی در افغانستان حتمی صورت خواهد گرفت. 

۳۷- هر چیز که پاکستان به حیث راه حل مانند طرح دولت موقت گفت باور کردید. 

۳۸- فکر کردید مشکل تروریزم با معامله نمودن با آنها یکطرفه می‌شود و ازبین می‌رود.

۳۹- با اهمیت دادن به رهبران مفسد، فرصت طلب ‌و چاپلوس در ازبین بردن فساد نه بلکه در ترویج آن کمک کردید و توقع کامیابی نمودید. 

۴۰- هیچگاهی برای داشتن یک دوست ‌و متحد واقعی و قابل اتکا برنامه جامع و ستراتژیک نداشتید. همه برنامه های تان مقطعی بوده است. 

۴۱- تنها منافع عاجل نظامی ایالات متحده را آنهم برای مدت کوتاه در نظر گرفتید.

۴۲- هدف کوتاه مدت سیاسی  مبنی بر انتخابات امریکا داشتید.

۴۳- تصور کردید طالبان نیروی مستقل ملی اند. 

۴۴- هرگز نپرسیدید که برنامه مدون طالبان برای  بعد از پیروزی  چی   است.

۴۵- فکر کردید  نظام  کاملا از داخل پوسیده و با سادگی از هم خواهد پاشید. 

۴۶- به طالبان این تصور را دادید که  بعد از خروج عساکر امریکا طالبان  افغانستان را  به سرعت تسخیر خواهند کرد. 

۴۷- کمک های اقتصادی و آزادی زندانیان طالب را مشروط به اعلان آتش بس نساختید. 

۴۷- متن کامل موافقتنامه تان با طالبان را از مردم و دولت  افغانستان پنهان نگهداشتید.

۴۹- سوگند داکتر اشرف غنی را مبنی بر حفظ و تعمیل قانون اساسی افغانستان شاید ساده پنداشتید.

۵۰ - داکتر غنی را فرد تشنه ی قدرت   فکر کردید.

یقینا که دلایل  دیگر هم وجود دارد، ولی همین  ها را فعلا مهم یافتم.