-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۳۰, چهارشنبه

تلاش های بیهوده امرالله صالح

 امرالله صالح پیشمرگ داوطلب سیاست های اشرف غنی است که عواقب ویران کننده اش بدتر از بدویت محمد گل خان مهمند است. وی بیهوده مأموریت گرفته است که درواپسین فصل اختتام حکومت نفاق افگن اشرف غنی، که سر و تۀ بوجی امنیت عمومی را رها کرده و یک رنگ شعله های آتش زبانی و قومی را قدم به قدم از روی یک نقشه بین مردم می اندازد؛ تلاش دارد فقط سر بوجی را محکم کند!

مهم تر این که «زمرک» را از موزۀ خاطرات بیرون کرده تا به مراجع خاص، رشوه بدهد. آقا، کابل گرسنه، کوفته، فساد زده و قربانی خائنان مادرزاد است؛ زمرک توان نجات کابل را ندارد. صالح از پیگیری قتل لمرخلیل سخن گفت اما نگفت که کار پیگیری قتل آمرستار به کجا کشید؟!

زیاد انتظار نباشید. دو هفته بعد چیزی که دردیگ بود، درکاسه می برآید!