-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۷, چهارشنبه

فاتحه گیری پس از شش ماه چه تعبیری دارد؟

 شادروان مجاهد کاکر به تاریخ 15 ثور 1399 دیده از دنیا فروبست. حدود شش ماه بعد، طلوع یک کارزاری راه انداخته است که درعقب خود چیز دیگری خواهد داشت. فکر می کنم که مالک شبکه طلوع به نام مرحوم مجاهد کاکر کدام دکان کلان پیدا گری میلیونی ساخته است.