-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱۰, شنبه

اعلام شرایط نظامی یا تکرارتاراج و ازهم پاشی پس از سقوط داکتر نجیب؟!

    نوشته ی : اسماعیل فروغی      کشتارهای بی رحمانه ، پیهمِ و بی وقفه ی طالبان در روزهای اخیرکه نه قوم می شناسند، نه زبان و نه مذهب ؛ تمام اقوام ، گروه ها و نهادهای ضد طالبان را خشمگین ترنموده ، آنان را به هم نزدیکتر کرده ، زمینه ی ایجاد یک جبهه ی متحد ملی علیه طالبان جنگ افروز وعلیه فساد گسترده ی دولتی را ، آماده تر کرده است .

      مردم حالا به این باوررسیده اند که تنها راه پیروزی برطالبان ، مبارزه ی متحدانه و قاطع دربرابر این گروه ددمنش و متعصب است نه برادرخواندن ، کُرنش کردن و سرنهادن به خواستهای متعصبانه و افراطی آنان .

     بهانه جویی های طالبان درقطروهمزمان با آن تشدید قتل عام های سربازان و مردم بیگناه ، بخوبی نشان داد که طالبان برای مذاکره و مدارا خلق نشده ، فقط جنگ می خواهند ، ویران میکنند و آدم می کشند . آنان را نه برادرخواندن ها به مدارا و صلح تشویق کرد و نه رهاکردن بی قید و شرط هزاران جنگجوی ددمنش شان .   

      مردم با درک ازناتوانی وعدم صداقت دولت فاسد در مبارزه علیه طالبان و اینکه حلقه ی تمامیت خواه ارگ ، صلاحیت رهبری افغانستان را دروضعیت بحرانی موجود ندارد ، برای مبارزه در برابر تروریزم بی وقفه ی طالبی و بیرون شدن از وضعیت بحرانی موجود، راهی جزبرپایی مقاومت ملی ندارند ـ مقاومت ملی ای که اردوی توانمند ما پیشاپیش آن قرار داشته باشد . 

    نظامیان شرافتمند و شجاع ما باید پیش ازآنکه با رفتن امریکاییان وضعیت کشوربحرانی ترشود ، ابتکارعمل را بدست گرفته ، به یاری وهمدستی تمام مردم ـ بدون تکیه به قوماندانان و رهبران پول پرست جهادی ( که با وجود ادامه ی بی وقفه ی کشتارهای دسته جمعی در کشورهیچکدام موضعگیری قاطع ضد طالبان وضد حکومت ناکاره و فاسد نداشته اند ) ، متحدانه به پا خاسته ، هم دامن تروریزم طالبی را برچینند وهم برفساد حکومتی نقطه ی پایان بگذارند .

       پاسداری ازنظام جمهوری ومنافع ملی حکم میکند تا قوتهای مسلح ملی کشور، وضعیت بحرانی پیش ازسقوط رژیم جمهوری برهبری داکتر نجیب الله را به خاطربیاورند.ــ روزهایی را به یاد بیاورند که با یک غفلت تاریخیِ نظامیان ما هنگام سقوط رییس جمهور نجیب الله ( که میتوانستند قدرت را بدست بگیرند ) ، اردوی توانمند ما ازهم پاشید ، داروندارآن چپاول وتاراج شد ، محلات وخیابان ها به سنگرگاه های گروههای جنگجو وچپاولگر مبدل شده و انارشیزم و کشتارهای گروهی ـ قومی ، دمار از روزگار مردم برکشید . 

    اگر نیروهای مسلح ملی ما آرزو دارند تا تاراج و ازهم پاشیِ قوای مسلح ما تکرار نشده ، کشتارهای دسته دسته ی سربازان و مردم بیگناه خاتمه بیابد ، راهی جزاعلام شرایط اضطرار و مبارزه ی قاطع و بی امان در برابر طالبان آدمکش و حلقه های فاسد ، خرابکارومزدور حکومتی وجود ندارد . 

     نباید فریب خورد. مسامحه و سازش با فاسدان حکومتی و رهایی هزاران طالب آدمکش اززندان ها ، همصدایی با طالبان و تلاش موذیانه ایست برای ادامه ی فساد ، خونریزی وجنگ درافغانستان .