-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۰, یکشنبه

قابل توجه مسوول نظارت شعبه خبر در شبکه طلوع

 درهفته های پسین، گوینده های پرکار و زحمت کش شبکه طلوع ( زرمینه محمدی و شگوفه دانش) متن خبرها را از چندین منظر ناقص می خوانند.

واژه ها را درست ادا نمی کنند؛ واژه ها را می جوند؛ سکته می خوانند؛ زرمینه برخی کلمات را مشدد تلفظ می کند مانند ولایت. او این طور می خواند: ولایی یت. همچنین کلمه «می گوید» را « میگی ید» می خواند. این هردو، گاهی یک جمله را با سه وقفه می خوانند که برذهن و روان بیننده بسیار ناگوار می افتد. مسوول نظارت بر خبر چه کسی است؟