-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۶, چهارشنبه

صدای پای خلافت اسلامی از ترکیه می آید

 خبرهای تیت و پرک از ترکیه مشعر است که اردوغان - رهبر اسلام گرای ترکیه - روی یک چهارچوب تاریخی جدید به هدف رستاخیز خلافت اسلامی در قرن بیست و یک به کار شروع کرده است. هدف از اعلام خلافت، مخالفت صریح با قدرت های شرقی و غربی است که دنیای اسلام را به میدان جنگ منافع خویش تبدیل کرده اند. 

بازسازی خلافت، منطقه را به جوش خواهد آورد؛ اما برای ایران که خودش را یگانه محور و میراث دار اسلام اهل بیت می داند؛ بسیار خطرساز است.