-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۹, شنبه

تحرکات جدیدی که شمالی را دو باره خواهد سوخت

 ریشه های القاعده در شمالی

مطلب ارسالی از شمالیدر سال های ۱۳۶۴  الی ۱۳۷۱ ش  گروپ های جهادی عرب در شمال کابل مشغول فعالیت بودند که پایگاه مهم آن ها در ولسوالی شکردره بود.

در اوایل  رابطه  شان با انوردنگر فرمانده مشهور جمعیت اسلامی و احمدشاه ناصر  فرمانده ارشد حزب اسلامی خوب بود و همراه با این دو فرمانده بودند؛  اما بعد از مدتی ملاتاج محمد مجاهد توانست اکثریت جوانان عرب را در قرارگاه های مربوط به خودش جذب کند و از امکانات وافر شان استفاده نماید.

ملاتاج محمد مجاهد که زبان عربی هم خوب بلد بود و از نظر اعتقادی نیز سلفی شده بود،  توانست داخل شبکه جهانی عرب های جهادی شود و پس از سقوط حکومت داکتر نجیب نیز  قرارگاه مربوط به این فرمانده مجاهد  تبدیل به پایگاه عرب های جهادی شده بود که جنگ های تاجکستان و از ازبکستان از همین جا رهبری میشد که ریشه جنگ شان تا چیچن و بوسنی هم رسید.

صدها جوان عرب، تاجیکستانی، ازبکستانی، چیچنی، ترک، مالیزیایی، اندنیزیایی، فلیپینی، چینایی و...  زیر نظر ملاتاج محمد مجاهد و فرمانده خطاب ( از فرماندهان مشهور عرب که در چیچن کشته شد)  آموزش نظامی میدیدند و به کشورهای مختلف  برای جنگ فرستاده میشدند.

پس از سقوط کابل به دست طالبان همه همان عرب ها و جنگجویان آسیای میانه زیر بیرق القاعده جمع شدند و به فعالیت های تخریبی شان ادامه دادند.

ملاتاج محمد مجاهد که از نظر تباری تاجک است و زادگاه او شکردره میباشد؛ در سال آخر مقاومت نیز  تعهدش را با تروریست های القاعده تازه کرد، به ویژه بعد از فتح کندز  توسط نیروهای مقاومت صدها تن از مردان و زنان مربوط به القاعده در کندز اسیر شدند ولی همه آنها را توسط ملاتاج محمد مجاهد نجات داده شد و آن ها را به کشورهای امن فرستاد.

حالا دوباره  این فرمانده کارکشته جهادی(ملاتاج محمد مجاهد ) به جلب و جذب جوانان پرداخته و رفت و آمدهای مخفی را به ترکیه شروع کرده تا در صورت بروز کدام تحول در پایتخت کشور، همه شمالی را به نفع گروههای تروریستی سقوط دهد.

اما معلوم نیست که این فعالیت های فرمانده مجاهد با القاعده در همآهنگی است یا با داعش، چون رهبر شاخه خراسان داعش( ثناءالله  مشهور به دکتر شهاب المهاجر)  نیز از شاگردان او میباشد.